Podmínky užívání


Aplikace Obchodní deník, přístup do komunity a k uzavřeným materiálům (dále jen Služba) je určena výhradně absolventům kurzu FIMS A-Z. Služba není součástí kurzu FIMS A-Z ani žádného jiného kurzu, není-li při nákupu uvedeno jinak.

Provozovatelem služby je Smooth Business s.r.o. na základě licenční smlouvy s Centrum finančního vzdělávání, s.r.o. prorozovatel přebýrá veškerá práva, ale i povinnosti.

Služba je poskytována jako zkušební, bezplatná a dočasná. Může být kdykoliv zrušena nebo změněna.

Služba je poskytována výhradně ke vzdělávacím účelům a neslouží v žádném případě jako konkrétní investiční či obchodní doporučení. Všechny komentáře případných obchodních situací jsou poskytovány pouze za účelem studia obchodování na burze. Provozovatel není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů, kteří by měli své obchody v rámci studia obchodování provádět v simulovaném prostředí.

Jak funguje komunita

Jde o službu komentované analýzy orderflow obchodů, které si obchodníci mohu zadávat do poskytnutého on-line obchodního deníku. Data zadána do obchodního deníku budou průběžně analyzována a datově zpracována. Výstupem budou různé statistiky, jejichž cílem je pomoci obchodníkům k lepším výsledkům v rámci intradenního obchodování orderflow. Statistiky budou prezentovány emailem, případně prostřednictvím webináře. V tuto chvíli pouze těm obchodníkům, kteří budou mít za analyzované období vyplněné obchody.

Podmínky pro zapojení do služby

Do služby se mohou v tuto chvíli bezplatně zapojit studenti kurzu FIMS A-Z, kteří:

Souhlas uživatelů

Každý uživatel služby souhlasí v momentě registrace do aplikace Obchodní deník s tím, že provozovatel může výsledky jeho obchodování a screenshoty publikované v diskuzi na Finančník.cz komentovat jak v rámci komunity, tak v rámci občasných článků na serveru Finančník.cz či orderflow.cz.

Uživatelé souhlasí s tím, že obchodní situace a výsledky obchodování mohou být identifikovány přes uživatelský nick, který bude zadán do aplikace Obchodní deník.

Uživatelé souhlasí s tím, že záznamy zadané do aplikace Obchodní deník ukládá provozovatel do databáze a bude je používat ke strojovým analýzám.

Práva provozovatele služby

Provozovatel si vyhrazuje právo průběžně mazat staré záznamy z databáze Obchodního deníku tak, jak to uzná za vhodné. Databáze tedy neslouží jako trvalý Obchodní deník uživatelů, ale pouze jako platforma pro sběr dat pro následné průběžné analýzy.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout komukoliv službu zpřístupnit.

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit komukoliv kdykoliv přístup do služby.

Provozovatel si vyhrazuje právo službu kdykoliv ukončit.

Další poznámky ke službě

Služba nepředstavuje osobní mentoring, tedy nezakládá nárok na individuální posuzování jednotlivých obchodů.

Služba je koncipována jako obecnější poradna nad principy, které budou analyzovány z výkonnosti jednotlivých účastníků mentoringu. Těm by ale měla poskytovat cennou zpětnou vazbu jak provádět obchody lépe tak, aby se jejich výkonnost zlepšila například v porovnání s ostatními členy skupiny.

Cílem služby je poskytovat analýzy na týdenní až dvoutýdenní bázi. Tuto frekvenci však nemůžeme garantovat a může se měnit například podle počtu zapojených obchodníků nebo časových možností provozovatele.

Služba je spouštěna v novém vývojovém prostředí, kde se mohou vyskytnout chyby. Provozovatel se je bude pochopitelně snažit průběžně odstraňovat, ale nemůže garantovat jakoukoliv bezchybnost zpracování zadaných dat.Prohlášení o ochraně osobních údajů


Server orderflow.cz a s ním bezprostředně související služby (například komunita, aplikace Obchodní deník atd.) provozuje společnost Smooth Business s.r.o., IČ: 24311278 (dále jen Správce), smluvní partner plně oprávněný k marketingovým aktivitám, distribuci a zákaznické podpoře vzdělávacích produktů vyrobených pod hlavičkou Finančník.cz a jejich autorů.

Výhradním správcem osobních údajů je Správce, který se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). 

Správce osobní údaje zpracovává strojově (automatizovaně) prostřednictvím prostředků elektronické komunikace a různých online aplikací, ve kterých mohou být z technických důvodů osobní údaje uloženy.

Správce sbírá osobní údaje v rozsahu plné jméno a email adresa; volitelně potom telefonní číslo, adresa a fakturační údaje. Volitelné údaje slouží primárně pro potřeby osoby tyto údaje odevzdávající, nikoliv Správce.

Osobní údaje slouží Správci k předání nebo zajištění přístupu k informacím a produktům, které si osoba osobní údaje odevzdávající vyžádala či zakoupila. Typicky, ale ne výlučně, odeslání emailem odkazu na video či stažení ebooky, přihlášení se ke konzumaci neveřejných materiálů podléhajících autorskému právu (např. online vzdělávací kurzy, přístup do aplikace Obchodní deník).

Správce je oprávněn osobní údaje vyžívat pro lepší uživatelský zážitek (např. zamezení nevyžádané komunikace, rychlejší přístup k zákaznické podpoře či dalším materiálům atd.).

Správce je rovněž oprávněn využívat osobní údaje k marketingovým účelům výhradně ve prospěch serveru Finančník.cz, propagaci jeho jména a produktů. Správce není oprávněn je využívat pro svůj další prospěch či prospěch třetích stran, dále není oprávněn je poskytnout třetím stranám (s výjimkou Centrum finančního vzdělávání s.r.o.).

Na základě požadavku Správce bezplatně převede nasbírané kontakty a osobní údaje na Centrum finančního vzdělávání s.r.o.

Osoba, která osobní údaje odevzdala, má právo požádat o jejich smazání. Žádost musí být zaslána electronicky na email adresu podpora@orderflow.cz. Ke smazání dojde bez zbytečné prodlevy a o kladném vyřízení bude osoba informována opět emailem. Osoba bere na vědomí, že se smazáním osobních údajů dojde i ke zrušení přístupu k dříve vyžádaným či zakoupeným informacím či produktům. 

 

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb: Facebook - FB pixel, Google - Google Analytics, Sendinblue - rozesílání emailů, Knack - online databáze a aplikace

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Koho využíváme pro zpracování?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: martin@orderflow.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete protřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

 

Platnost od 1. 5. 2018